ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตตามฟังก์ชั่นการใช้งานของลูกค้า

  1. เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine)
  2. ระบบลำเลียงในสายการผลิต (Conveyor)
  3. ชั้นวางของอุตสาหกรรม (Shelf and Rack)