หน้าหลัก

     บริษัท ไทย ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบลำเลียง  และระบบจัดเก็บสินค้าคงคลัง  ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีวัถตุประสงค์หลัก  เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเรื่องของการลดต้นทุนทางด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพ ลดเวลาในการผลิต หากลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา เรายินดีให้บริการ

    • องค์กร บริษัทของเรา เริ่มดำเนินการการการตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ ปี 2554 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลขที่ 229/73 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำ...